Kontakt

Adres: ul. Zwycięska 10/3, 53-033 Wrocław
KRS: 0000131556,
REGON: 932832845,
NIP: 8942738017
e-mail: zgp.biuro@idsl
Telefon/Fax:71 316-39-14

Biuro ZGP we Wrocławiu:
e-mail”
biuro_dzierzawca@idsl.pl


FORMULARZ KONTAKTOWY:


Obowiązek informacyjny: e-mail

Informujemy, iż administratorem danych osobowych jest Związek Gorzelni Polskich z/s we Wrocławiu.

Zwycięska 10/3, 53-033 Wrocław,
Telefon/Fax:71 316-39-14
Telefon GSM. 506 487 885

KRS: 0000131556,
REGON: 932832845,
NIP: 8942738017

Inspektorem ochrony danych jest Józef Inorowicz, mail:
biuro_dzierzawca@idsl.pl, zgp.biuro@idsl

Dane przekazywane w wiadomościach email, w szczególności w postaci imienia, nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej wykorzystywane są wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji mailowej. Dla przetwarzania danych dla innych celów wymagana jest odrębna zgoda, chyba że przetwarzanie jest wynikiem obowiązku bądź uprawnienia nałożonego przez obowiązujące przepisy prawa.

Pozyskane dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie,  skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję mailową, chyba że obowiązujące przepisy stanowią inaczej.

Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu bądź przenoszenia danych.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, jednak brak zgody może w niektórych przypadkach uniemożliwić realizację usług na rzecz osoby, której dane dotyczą.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w każdej chwili  bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Dla skutecznego cofnięcia zgody wystarczy administratora danych w dowolny sposób dający mu możliwość do zapoznania się z wolą osoby, której dane dotyczą.

Każdy, kogo dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem.

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanym procesom przetwarzania, w tym profilowaniu.

8199total visits,3visits today