Aktualności

ALERT PRAWNY – Kancelarii Prawnej „CERTUS” D. Bielski sp. k.

(…) dla klientów i partnerów biznesowych Kancelarii w przedmiocie ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Szanowni Państwo ! W imieniu Kancelarii Prawnej „Certus” D. Bielski sp.k. przesyłamy ALERT PRAWNY, przedstawiający najważniejsze informacje dotyczące ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o przeciwdziałaniu […]

Aktualności

KIEDY GORZELNIA ROLNICZA BĘDZIE MOGŁA BYĆ ZWOLNIONA Z AKCYZY PRZY ZAKUPIE WĘGLA

              1 lipca 2017 r. wejdzie w życie ustawa z 21.10.2016 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 2005) wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie zwolnień od wyrobów węglowych. Ustawa wdraża Dyrektywę 2003/96/WE 27.10.2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dot. opodatkowania produktów energochłonnych i energii elektrycznej w […]

Aktualności

Projekt rozporządzenia MRiRW – w sprawie zmiany wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” (…)

Projekt rozporządzenia MRiRW – w sprawie zmiany wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” (…)