Aktualności

Prezentacje ze spotkania technicznego w sprawie kalkulacji emisyjności biopaliw w dniu 26.09.2017 r. w MRiRW

Kalkulacje emisyjności dla biokomponentów, możliwości potencjalnego obniżenia ich wartości Nowe wymogi w zakresie emisyjności biokomponentów w ramach certyfikacji pod kątem zrównoważonego rozwoju z perspektywy funkcjonalności KZR INiG System   NOWE WYMOGI W ZAKRESIE EMISYJNOŚCI BIOKOMPONENTÓW wg. ISCC i REDcert

Aktualności

WAŻNE DLA GORZELNI SPRZEDAJĄCYCH SPIRYTUS NA CELE PALIWOWE

  Od 1 stycznia 2018 r. wchodzi w Zycie przepisy ustawy z 25 sierpnia 2016 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, nakładające na producentów biokomponentów obligatoryjny wymóg 50% redukcji emisji GH w stosunku do odpowiednika kopalnego (węgla). Oznacza to, że od 1 stycznia 2018 r. do krajowego NCW będą zaliczane wyłącznie te biokomponenty, które spełniają […]

Aktualności

PRZEDŁUŻAMY TERMIN ZGŁOSZEŃ NA ZJAZD-SPOTKANIE GORZELNIKÓW

Z uwagi na fakt, iż do 18 września 2017 r. na Zjazd-Spotkanie Gorzelników na 7-8 października 2017 r. do Polanicy Zdroju zgłosiła się niewielka ilość gorzelni rolniczych, po ustaleniu zasadniczych przyczyn takiego stanu rzeczy (m.in. odległość, termin), postanowiono przedłużyć termin zgłaszania uczestnictwa do 18 października 2017 r. oraz zmieniono miejsce Zjazdu-Spotkania. Odbędzie się ono w […]

Aktualności

PRZYGOTOWUJEMY ZJAZD-SPOTKANIE WSZYSTKICH GORZELNIKÓW W POLSCE

            Zarząd Związku Gorzelni Polskich z Biurem Zarządu we Wrocławiu postanowił przygotować na koniec września/początek października 2017 r. Zjazd-Spotkanie wszystkich Gorzelników w kraju. Nie tylko Członków Związku, jako najbardziej świadomej części tego środowiska i Uczestników Programu 50 Plus, ale także nie należących do Związku, a nawet nie sympatyzujących z nim z różnych, najczęściej irracjonalnych powodów. […]

Aktualności

Wsparcie wyrażone dla postulatów Koalicji Na Rzecz Biopaliw dotyczących nowelizowanych obecnie przepisów ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

Wsparcie wyrażone dla postulatów Koalicji Na Rzecz Biopaliw dotyczących nowelizowanych obecnie przepisów ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

Aktualności

Nowe przepisy o prawie wodnym uciążliwe i kosztowne dla rolników

Środa, 9 sierpnia (06:00)PAP Podpisane w ubiegłym tygodniu przez prezydenta nowe Prawo wodne oznacza dla rolników dodatkowe uciążliwości i koszty – ocenia Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych. Wprowadza ono opłaty za pobór wody, które obejmą też rolników i hodowców ryb, a także nowe regulacje dotyczące ograniczania odpływu azotu ze źródeł rolniczych. Rolnicy posiadający studnie będą płacić za […]

Aktualności

Sejm uchwalił Prawo wodne. Będzie montaż nowych liczników

Murem za projektem przygotowanym przez resort środowiska stał cały rząd. Posłowie we wtorek wieczorem uchwalili nowe Prawo wodne. Rząd zapewnia, że przepisy nie spowodują wzrostu kosztów za pobór wody dla przeciętnego Kowalskiego; mogą one nawet spaść. Według opozycji to nieprawda i za wodę zapłacą więcej wszyscy: rolnicy, przemysł i mieszkańcy. Za uchwaleniem ustawy głosowało 233 […]

Aktualności

ALERT PRAWNY – Kancelarii Prawnej „CERTUS” D. Bielski sp. k.

(…) dla klientów i partnerów biznesowych Kancelarii w przedmiocie ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Szanowni Państwo ! W imieniu Kancelarii Prawnej „Certus” D. Bielski sp.k. przesyłamy ALERT PRAWNY, przedstawiający najważniejsze informacje dotyczące ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o przeciwdziałaniu […]

Aktualności

KIEDY GORZELNIA ROLNICZA BĘDZIE MOGŁA BYĆ ZWOLNIONA Z AKCYZY PRZY ZAKUPIE WĘGLA

              1 lipca 2017 r. wejdzie w życie ustawa z 21.10.2016 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 2005) wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie zwolnień od wyrobów węglowych. Ustawa wdraża Dyrektywę 2003/96/WE 27.10.2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dot. opodatkowania produktów energochłonnych i energii elektrycznej w […]

Aktualności

Projekt rozporządzenia MRiRW – w sprawie zmiany wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” (…)

Projekt rozporządzenia MRiRW – w sprawie zmiany wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” (…)