Aktualności

ZWIĄZEK NA 100 LECIU GORZELNI W TURWI

 9 czerwca 2018 r. delegacja Związku Gorzelni Polskich uczestniczyła w uroczystości jubileuszu 100-lecia Gorzelni Rolniczej w Turwi należącej do firmy TOP FARMS. Zaproszenia na uroczystość dla 15 osób ze Związku wystosował Kierownik Gorzelni, Pan Grzegorz Konieczny. Delegacji przewodniczył Prezes Związku, Pan Włodzimierz Warchalewski. Uczestniczyli: Członkowie Zarządu: Panowie Józef Trepiet i Antoni Jurewicz, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, […]

Aktualności

INFORMACJA dla Członków Związku Gorzelni Polskich i Uczestników Programu 50 Plus

Z dniem 1 czerwca 2018 r. wszedł w życie art. 1 pkt 4-7 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz.U., poz. 2216), którym znowelizowano art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2017 […]

Aktualności

ZAŁOŻENIA DO „PROGRAMU 50 PLUS” ZWIAZKU GORZELNI POLSKICH

  Cel Programu: Z prowadzonej przez Związek Gorzelni Polskich oceny sytuacji na rynku produkcji spirytusu surowego pochodzącego z krajowych gorzelni rolniczych wynika, że nierentowność produkcji powoduje likwidację gorzelni rolniczych. Tendencja ta ma charakter stały w ostatnim 10-leciu i wskazuje na zagrożenie istnienia branży. Ponieważ przynależność gorzelni rolniczych do Związku Gorzelni Polskich jest dobrowolna, Związek nie […]

Aktualności

Nowa Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej

Materiały dotyczące Wspólnej polityki Rolnej Unii Europejskiej z seminarium z udziałem Jerzego Plewy, Dyrektora Generalnego w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Komisji Europejskich. Prezentacja – Wspólna Polityka Rolna po 2020 roku – Propozycje ustawodawcze  

Aktualności

ZWIĄZEK NA 100 LECIU GORZELNI W TURWI

9 czerwca 2018 r. delegacja Związku Gorzelni Polskich uczestniczyła w uroczystości jubileuszu 100-lecia Gorzelni Rolniczej w Turwi należącej do firmy  TOP FARMS. Zaproszenia  na uroczystość dla 15 osób ze Związku wystosował Kierownik Gorzelni, Pan Grzegorz Konieczny. Delegacji przewodniczył Prezes Związku, Pan Włodzimierz Warchalewski. Uczestniczyli: Członkowie Zarządu: Panowie Józef Trepiet i Antoni Jurewicz, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, […]

Aktualności

Gorzelnie Polskie – YouTube

Ocalić od zapomnienia, Gorzelnia Turew Grzegorz Konieczny z 19.07.2017 r. – Gmina Kościan Przedsiębiorca Rolny – Jak efektywnie prowadzić gorzelnię rolniczą Gorzelnia Rolnicza Turew należąca do TOP FARMS WIELKOPOLSKA obchodzi w 2018 r. 100-lecie swojej działalności.  

Aktualności

Pismo ZGP we Wrocławiu do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztofa Jurgiela

Wrocław, dnia 10 maja 2018 r. Pan Krzysztof Jurgiel Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi              Informuję, że w ostatnich miesiącach do Zarządu Związku Gorzelni Polskich we Wrocławiu napływają alarmujące sygnały od zrzeszonych w Związku gorzelni rolniczych, że mają one coraz większe trudności ze zbytem wysokojakościowego destylatu rolniczego przeznaczonego na cele spożywcze.             Dotychczasowi odbiorcy stawiając […]

Aktualności

Szykują się zmiany w ustawie o nawozach i nawożeniu

Zakończyły się już konsultacje publiczne i uzgodnienia międzyresortowe nad nowelizacją ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu. Termin zgłaszania uwag upłynął 13 kwietnia br. Aktualnie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwa analiza zgłoszonych uwag. Co będzie zmienione? Jak podaje resort rolnictwa, rozwój biogazowni rolniczych oraz potrzeba wprowadzenia przepisów ułatwiających nawozowe […]

Aktualności

NIE BYŁ TO NAJGORSZY ROK DLA GORZELNI, ALE…

Artykuł przygotowany dla miesięcznika “Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny” na prośbę Pani Redaktor Naczelnej, Marii Przegalińskiej Rok 2017 był dla gorzelni rolniczych w Polsce niewątpliwie nieco lepszym od 2016, chociaż na tej podstawie nie można jeszcze zbudować optymistycznej wizji na 2018 rok. Ilość zagrożeń dla producentów destylatu rolniczego nie zmniejszyła się, ale Gorzelnicy potrafili jeszcze sobie […]