Aktualności

INFORMACJA dla Członków Związku Gorzelni Polskich i Uczestników Programu 50 Plus

Z dniem 1 czerwca 2018 r. wszedł w życie art. 1 pkt 4-7 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz.U., poz. 2216), którym znowelizowano art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 43 z późn. zm.) poprzez dodanie pkt. 6, który wprowadza nową formę zabezpieczenia tj. hipoteki na nieruchomości.

Ww. ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych reguluje również kwestie związane ze stosowaniem nowej formy zabezpieczenia.

Zgodnie z dodanym w ustawie o podatku akcyzowym art. 69a hipoteka na nieruchomości może zostać ustanowiona wyłącznie na prawie własności nieruchomości, a więc w sytuacji, gdy nieruchomość stanowi wyłączną własność podmiotu zobowiązanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego.

W dacie ustanowienie hipoteki nieruchomość nie może być obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, które wpływałyby na zmniejszenie jej wartości, z wyjątkiem służebności przesyłu. Nieruchomość, na której ma zostać ustanowiona hipoteka nie może być objęta ograniczeniem obrotu danym typem nieruchomości. Hipoteka na nieruchomości może zostać ustanowiona do 65% wartości nieruchomości.

W przypadku wyboru hipoteki na nieruchomości jako formy zabezpieczenia akcyzowego, podmiot będzie mógł złożyć zabezpieczenie akcyzowe w tej formie jedynie do 45% kwoty całego zabezpieczenia akcyzowego. Pozostałą część zabezpieczenia akcyzowego powinno stanowić zabezpieczenie akcyzowe złożone w innej formie, np. depozytu w gotówce, gwarancji bakowej czy ubezpieczeniowej.

Wrocław, dnia 15 czerwca 2018 r.

Opr. Biuro Zarządu ZGP na podstawie pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego Białej Podlaskiej z 6.04.2016 r.

1348total visits,2visits today