Aktualności

Pismo ZGP we Wrocławiu do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztofa Jurgiela

Wrocław, dnia 10 maja 2018 r.

Pan

Krzysztof Jurgiel

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

             Informuję, że w ostatnich miesiącach do Zarządu Związku Gorzelni Polskich we Wrocławiu napływają alarmujące sygnały od zrzeszonych w Związku gorzelni rolniczych, że mają one coraz większe trudności ze zbytem wysokojakościowego destylatu rolniczego przeznaczonego na cele spożywcze.

            Dotychczasowi odbiorcy stawiając coraz większe wymagania jakościowe, oferują bardzo niskie ceny, a także odmawiają zakupu. W tym czasie zaopatrują się w surowiec z innych krajów Unii Europejskiej. Przykładem jest firma „STOCK” w Lublinie, która zaopatruje się w destylat rolniczy z Niemiec, odmawiając zakupu dotychczasowym dostawcom z woj. lubelskiego i podkarpackiego.

            Związek Gorzelni polskich ocenia, że polskie gorzelnie są w pewnym stopniu dyskryminowane przez podmioty zagraniczne, które przejęły – w ramach prywatyzacji – byłe „POLMOSY”. Z posiadanych informacji wynikało, że w warunkach zakupu tych „POLMOSÓW” była gwarancja zakupu surowców pochodzących z Polski.

            Obecnie odbiorcy tłumaczą naszym producentom destylatu rolniczego, że ich decyzje wynikają z uwarunkowań ekonomicznych i nie mają obowiązku uwzględniać potrzeb rodzimych producentów destylatu rolniczego, także tego, który spełnia wymagane wysokie normy jakościowe.

            Związek Gorzelni Polskich wspiera i wpisuje się w akcję protestacyjną, jaką 9 maja br. zorganizowała w Polsce Unia Warzywno-Ziemniaczana, ponieważ gorzelnie rolnicze zostały od kilku już lat dotknięte tym samym mechanizmem pozbawiania możliwości sprzedaży rodzimego produktu przez odbiorców zagranicznych.

            Związek nie podejmuje żadnych spektakularnych akcji protestacyjnych z uwagi na przewidywaną ich nieskuteczność, ale sygnalizując Panu Ministrowi istnienie problemu, liczy na zainteresowanie się nim i podjęcie – w miarę posiadanych jeszcze możliwości – działań na rzecz zmiany istniejącej sytuacji – zapobiegania bankructwom nielicznych już gorzelni rolniczych w Polsce.

            Pragnę przypomnieć, że w Polsce gwałtownie zmniejsza się ilość tradycyjnych gorzelni rolniczych, co niekorzystnie wpływa na funkcjonowanie ważnych dziedzin rolnictwa, co rzadko eksponowane jest w mediach, a najczęściej obraz ten jest wypaczany wyłącznym kojarzeniem gorzelni ze zjawiskiem alkoholizmu.

Zmiana wizerunku gorzelni rolniczych to odrębny temat, który – jak sądzimy – także powinien zainteresować resort rolnictwa.

Z poważaniem

PREZES ZARZADU
Związku Gorzelni Polskich
Włodzimierz Warchalewski

1746total visits,1visits today