Aktualności

WAŻNE DLA GORZELNI SPRZEDAJĄCYCH SPIRYTUS NA CELE PALIWOWE

 

Od 1 stycznia 2018 r. wchodzi w Zycie przepisy ustawy z 25 sierpnia 2016 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, nakładające na producentów biokomponentów obligatoryjny wymóg 50% redukcji emisji GH w stosunku do odpowiednika kopalnego (węgla). Oznacza to, że od 1 stycznia 2018 r. do krajowego NCW będą zaliczane wyłącznie te biokomponenty, które spełniają ten wymóg. Nie będzie już możliwe zastosowanie – jak to miało miejsce dotychczas – standardowych wartości emisji GHG, a jedynie wartości rzeczywistych. Można przejść z wartości standardowych na rzeczywiste, jeżeli zakład odwadniania (także gorzelnia sprzedająca etanol na cele paliwowe) przeprowadzi stosowne obliczenia, które następnie zostaną zweryfikowane i zaakceptowane przez uprawnioną jednostkę certyfikującą.

Z uzyskanych informacji na temat praktycznych zasad wdrożenia nowego wymogu wynika, że wskazanym jest, aby już obecnie zaplanować audyt kalkulacji emisji GHG i dla etanolu wyprodukowanego w 2017 r. i zmagazynowanego, a przewidzianego do sprzedaży w 2018 r. posiadać certyfikat o spełnianiu przez surowiec wymaganej 50% redukcji GHG.

Krajowa Izba Biopaliw przy wsparciu MRiRW oraz Ministerstwa Energii organizuje 26.09.2017 r. w siedzibie MRiRW seminarium techniczne nt. nowych warunków funkcjonowania   zakładów odwadniania etanolu.

Związek Gorzelni Polskich zgłosił na seminarium 3 osoby. Temat będzie omawiany na Zjeździe-Spotkaniu Gorzelników w dniach 20-21pażdziernika w Ostrzeszowie.

2095total visits,1visits today