Aktualności

PRZYGOTOWUJEMY ZJAZD-SPOTKANIE WSZYSTKICH GORZELNIKÓW W POLSCE

            Zarząd Związku Gorzelni Polskich z Biurem Zarządu we Wrocławiu postanowił przygotować na koniec września/początek października 2017 r. Zjazd-Spotkanie wszystkich Gorzelników w kraju. Nie tylko Członków Związku, jako najbardziej świadomej części tego środowiska i Uczestników Programu 50 Plus, ale także nie należących do Związku, a nawet nie sympatyzujących z nim z różnych, najczęściej irracjonalnych powodów.

            Związek Gorzelni Polskich ocenia, że istnieje pilna potrzeba takiego spotkania, aby ocenić aktualną sytuację gorzelni rolniczych w Polsce i wyciągnąć z niej praktyczne wnioski. Od lat gorzelnie rolnicze poddawane są presji biurokratyczno-rynkowej obliczonej na ich fizyczną likwidację. Od lat bronimy swojej egzystencji, ale zagrożenia nie znikają, lecz nasilają się. O nich wszystkich chcemy sobie powiedzieć na takim spotkaniu.

            Proponujemy, aby Zjazd-Spotkanie odbyło się w Polanicy Zdroju w III dekadzie września lub I dekadzie października br.

            Aby jednak do niego doszło musimy znać ilość osób, które na pewno przyjadą na to spotkanie, a także zadeklarują uczestnictwo w poniesieniu jego kosztów, na które składają się wyżywienie w hotelu i opłata jednego noclegu. Związek w aktualnej swojej sytuacji finansowej nie jest w stanie pokryć wszystkich kosztów takiego wydarzenia. Zajmie się natomiast częścią organizacyjno-programową.

            Jeśli do 6 września br. do Biura ZGP zostaną przekazane informacje potwierdzające chęć uczestnictwa w spotkaniu oraz ustalona ilość osób, Biuro Zarządu podejmie czynności związane z rezerwacją miejsca i terminu.

            Apelujemy o przekazywanie informacji wszystkim tym osobom, które byłyby zainteresowane spotkaniem. Prosimy o odpowiedzialne podejście do propozycji. Wstępnie przyjęto, że spotkanie odbyłoby się w Hotelu POLANICA RESORT &SPA w Polanicy Zdroju. W zależności od ilości zgłoszeń , na spotkanie zaproszeni zostaną przedstawiciele resortów: rolnictwa, finansów, energii i środowiska.

            Zgłoszenie imienne można przekazywać do Biura ZGP drogą telefoniczną i mailową : tel. 71/316-39-14, 71/316-39-01, 506-487-885, mail: biuro_dzierzawca@idsl.pl, zgp.biuro@idsl.pl

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2017 r.

Z pozdrowieniami

Józef Inorowicz
Biuro Zarządu
Związku Gorzelni Polskich we Wrocławiu

2078total visits,1visits today