Aktualności

KIEDY GORZELNIA ROLNICZA BĘDZIE MOGŁA BYĆ ZWOLNIONA Z AKCYZY PRZY ZAKUPIE WĘGLA

 

            1 lipca 2017 r. wejdzie w życie ustawa z 21.10.2016 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 2005) wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie zwolnień od wyrobów węglowych. Ustawa wdraża Dyrektywę 2003/96/WE 27.10.2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dot. opodatkowania produktów energochłonnych i energii elektrycznej w odniesieniu do zwolnienia od akcyzy dla zakładów energochłonnych.

            Gorzelnie rolnicze były dotychczas zwolnione z podatku akcyzowego przy zakupie węgla, gdyż udział zakupu węgla w wartości produkcji sprzedanej wynosił powyżej 10%.

Obecnie gorzelnia będzie mogła korzystać z takiego zwolnienia jeśli wprowadzi w życie system prowadzący do osiągnięcia celów dot. ochrony środowiska lub podwyższenia efektywności energetycznej (art. 31 ustawy o podatku akcyzowym).

Gorzelnia musi zatem wprowadzić jeden z następujących systemów „pro-środowiskowych”:

  1. Europejski System handlu emisjami (ETS)
  2. System EMAS
  3. Uzyskiwanie i umarzanie efektywności energetycznej tzw. „białe certyfikaty”
  4. System zarządzania środowiskowego, potwierdzony certyfikatami ISO 14 000:2004
  5. System zarządzania energią, potwierdzony certyfikatem ISO 50 001:2011

            Gorzelnie nie posiadające systemów „pro-środowiskowych” i ich nie wprowadzą nie będą mogły korzystać ze zwolnienia z akcyzy przy zakupie węgla.

Biuro ZGP nawiązało w tej sprawie kontakt z firmą certyfikującą DEKRA z Wrocławia.

2751total visits,1visits today