O nas

 


Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P. TADEUSZA STELMASZYKA

Wieloletniego Członka Związku Gorzelni Polskich

Właściciela Gorzelni Rolniczej w Jeziorkach  k./Chojnic.

Był jednym z nielicznych już Gorzelników w Polsce, który potrafił kontynuować produkcję w tradycyjnej  gorzelni rolniczej w bardzo trudnych warunkach,  z jakimi borykały się gorzelnie rolnicze po 1990 r.

Był prawdziwym Mistrzem tego ginącego już zawodu.

Żonie, Synowi i Najbliższej Rodzinie

przekazujemy wyrazy żalu i współczucia

W imieniu  Zarządu, Członków i Sympatyków Związku Gorzelni Polskich

 Prezes Zarządu Związku Gorzelni Polskich – Włodzimierz Warchalewski

Dyrektor Biura Zarządu Związku Gorzelni Polskich we Wrocławiu – Józef Inorowicz


Z głębokim smutkiem i żalem przyjąłem wiadomość, że z grona weteranów polskiego gorzelnictwa odszedł

Ś.P. TADEUSZ STELMASZYK

Był nestorem gorzelnictwa polskiego. Sprawił, że  jego Gorzelnia w Jeziorkach koło Chojnic zdołała  przetrwać w warunkach wielkiego kryzysu w gorzelnictwie.

Produkował rocznie,  wyłącznie ze zboża,   ok. 1 mln l  najwyższej jakości destylatu rolniczego.

            W 1966 r. będąc uczniem Technikum Przemysłu Spożywczego w Legnicy odbywałem praktykę
u Ojca Ś.P. Tadeusza w Gorzelni Rolniczej  w Jeziorkach .

Ś.P. Tadeusz Stelmaszyk był absolwentem Wydziału Technologii Gorzelnictwa Technikum Przemysłu Spożywczego
w Legnicy, które ukończył w 1966 r.

Cześć jego pamięci.

Przyjaciel

Jerzy Pińczuk

 


Celem Związku jest:

  1. Ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego, a także wobec Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa.
  2. Współpraca z instytucjami i organizacjami finansowymi , których zasadniczym celem działania jest obsługa rynku rolnego oraz innych podmiotów gospodarczych.
  3. Prowadzenie wszelkich działań zmierzających do unowocześnienia produkcji spirytusu surowego w Gorzelni, a także tworzenia możliwości poprawy warunków pracy zatrudnionych pracowników.
  4. Pomoc organizacyjna, specjalistyczna i prawna członkom Związku.
  5. Propagowanie zasad etyki zawodowej pracodawców, dobrych obyczajów gospodarczych, upowszechniania przykładów pozytywnych postaw.
  6. Integracja środowiska producentów spirytusu będących dzierżawcami i właścicielami Gorzelni.
  7. Współpraca z międzynarodowymi organizacjami pomocowymi oraz organizacjami zrzeszającymi producentów za granicą.
  8. :

8.1. poprawy i stabilizacji warunków polskiego Gorzelnictwa i jego otoczenia,
8.2. stabilizacji polityki państwa i samorządów terytorialnych wobec gospodarki.


 

45942total visits,88visits today