O nas

 


Celem Związku jest:

  1. Ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego, a także wobec Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa.
  2. Współpraca z instytucjami i organizacjami finansowymi , których zasadniczym celem działania jest obsługa rynku rolnego oraz innych podmiotów gospodarczych.
  3. Prowadzenie wszelkich działań zmierzających do unowocześnienia produkcji spirytusu surowego w Gorzelni, a także tworzenia możliwości poprawy warunków pracy zatrudnionych pracowników.
  4. Pomoc organizacyjna, specjalistyczna i prawna członkom Związku.
  5. Propagowanie zasad etyki zawodowej pracodawców, dobrych obyczajów gospodarczych, upowszechniania przykładów pozytywnych postaw.
  6. Integracja środowiska producentów spirytusu będących dzierżawcami i właścicielami Gorzelni.
  7. Współpraca z międzynarodowymi organizacjami pomocowymi oraz organizacjami zrzeszającymi producentów za granicą.
  8. :

8.1. poprawy i stabilizacji warunków polskiego Gorzelnictwa i jego otoczenia,
8.2. stabilizacji polityki państwa i samorządów terytorialnych wobec gospodarki.


 

100313total visits,29visits today