Get Adobe Flash player
Polecamy:

Informacja Firmy BETTER ENERGY

Nowoczesna Technologia
Produkcji Spirytusu


ZGP współpracuje z firmą
MARCON z Poznania w sprawie
dot. rejestracji  etanolu 
systemie REACH"

www.chemiakonsulting.pl/

Szukaj ogłoszenia
Licznik odwiedzin
Dzisiaj156
Wczoraj373
Wszystkie odwiedziny898592
Start

Pan
Marek SAWICKI
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 Szanowny Panie Ministrze

Zwracam się z prośbą do Pana Ministra o uwzględnienie wielokrotnie postulowanego przez Związek Gorzelni Polskich projektu zakwalifikowania wywaru gorzelniczego jako produktu pofermentacyjnego, a tym samym włączenia go do konsultowanego obecnie projektu ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu.

W uzasadnieniu pragnę wskazać, ze wywar gorzelniczy od dawna stosowany jest do nawożenia gleby stanowiąc - przy zgodnym z zasadami racjonalnego nawożenia - środek poprawiający jej właściwości. W tym znaczeniu wywar gorzelniczy wyczerpuje treść definicji „środka poprawiającego właściwości gleby” ujętego w art. 2 w ust.1:, pkt 7 („ jest to substancja dodawana do gleby w celu poprawy jej właściwości lub jej parametrów chemicznych, fizycznych, fizykochemicznych lub biologicznych…”).

Wywar gorzelniczy spełnia definicję produktu pofermentacyjnego (pkt. 14), gdyż stanowi on płynną substancję organiczną powstałą w procesie produkcji destylatu rolniczego przy wykorzystania biomasy roślinnej pochodzącej z rolnictwa , przeznaczone do rolniczego wykorzystania.

Ponieważ projekt ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu został opracowany w Departamencie Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW, uprzejmie proszę o uwzględnienie stanowiska Związku i nadanie mu odpowiedniego kształtu prawnego w nowelizowanej ustawie.

 

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
Związku Gorzelni Polskich
Włodzimierz WARCHALEWSKI

Wrocław, dnia 13 lipca 2010 r.

 


KOMENTARZ BIURA ZARZĄDU ZGP:

  1. Wyjątkowo publikujemy tekst pisma, jakie wystosowaliśmy do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marka Sawickiego w dniu 13 lipca 2011 r. w sprawie zakwalifikowania wywaru gorzelnianego do nawozów jako spełniającego definicję "produktu pofermentacyjnego".
  2. Zwracamy uwagę na upływ 7 miesięcy od wysłania pisma do otrzymania odpowiedzi oraz na kompetencje urzędników ministerstwa, którzy nie odróżniają spirytusu surowego od odwodnionego.
  3. Publikujemy, jeszcze przed wysłaniem, pismo do MRiRW, w którym ponownie wnioskujemy o zaliczenie wywaru do nawozów (odmówiono nam zmiany kwalifikacji w PKWiU, gdzie nadal wywar jest traktowany jako odpad przemysłowy).
 

This content has been locked. You can no longer post any comment.